Home / Vijesti / Advokatska komora: Potpuno su neosnovane, neistinite i zlonamjerne tvrdnje advokata Mirsada Sipovića

Advokatska komora: Potpuno su neosnovane, neistinite i zlonamjerne tvrdnje advokata Mirsada Sipovića

U Sarajevu je 23. februara održana vanredna sjednica Skupštine Regionalne advokatske komore na kojoj je prisustvovalo oko 300 advokata, članova Komore.

Razlog za održavanje vanredne sjednice Skupštine bio je program kojim se advokat Mirsad Sipović kandidirao za predsjednika Regionalne advokatske komore Sarajevo. On je u svom programu iznio brojne neosnovane optužbe na račun organa i dužnosnika Komore.

Povodom toga, na vanrednoj sjednici Skupština je donijela zaključke za koje je glasalo preko 200 prisutnih advokata.

Zaključci sa vanredne sjednice Skupštine regionalne advokatske komore Sarajevo:

1. Pamfelt koji je pod naslovom „Kritička analiza rada dosadašnjih predsjednika AKFBiH i predsjednika i članova upravnog odbora pojedinih utjecajnih članova Upravnog odbora AKFBiH u proteklih 16 godina“ – distribuirao advokat Mirsad Sipović predstavlja najgrublji atak na integritet i ugleda advokatske organizacije i advokatske djelatnosti, kakav nije zabilježen u 100 godina postojanja advokature u Bosni i Hercegovini.

Potpuno su neosnovane, neistinite i zlonamjerne tvrdnje advokata Mirsada Sipovića da je Advokatska komora FBiH kriminalna organizacija, čiji organi i dužnosnici u proteklih 16 godina, u kontinuitetu vrše krivična djela zloupotrebe službenog položaja, izborne prevare, samovlašća, povrede slobode odlučivanja birača i druga krivična djela za koja u svome pamfletu Mirsad Sipović neosnovano optužuje organe i dužnosnike Advokatske komore FBiH. Njegove optužbe da organa Advokatske komore FBiH za korupciju i organizirani kriminal iz čl. 250. KZFBiH predstavljaju klevetu za cjelokupnu advokaturu, čiji očigledan cilj je rušenje ugleda advokatske organizacije u FBiH.

2. Potpuno su neosnovane i tvrdnje advokata Mirsada Sipovića koje se odnose na navodnu diskriminaciju Bošnjaka u Advokatskoj komori FBiH i na neravnopravan položaj Regionalne advokatske komore Sarajevo u odnosu na druge regionalne komore.

Takvim insinuacijama advokat Mirsad Sipović nastoji razbiti unutrašnju konzistentnost Advokatske komore FBiH i u advokaturu uvesti podjele i konflikte, na osnovama etničke i regionalne pripadnosti.

Vanredna sjednica Skupštine takve pokušaje advokata Mirsada Sipovića smatra potpuno neprihvatljivim i veoma štetnim i opasnim za advokaturu.

Etničke, regionalne, političke i druge slične podjele nisu imanentne advokaturi, jer advokati svoju djelatnost obavljaju u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom i Kodeksom advokatske etike.

Neprihvatljiva je namjera da se odnosi u advokatskoj organizaciji narušavaju izazivanjem međusobnog nepovjerenja, netrpeljivosti i sukoba, na nacionalnoj osnovi, pogotovu kada takve pokušaje čini kandidat za funkciju Predsjednika Regionalne advokatske komore Sarajevo, i dugogodišnji nosilac funkcija u Regionalnoj i Federalnoj komori.

3. Zakonom o advokaturi advokatska komora je definirana kao nezavisna organizacija advokata, a nezavisnost i samostalnost advokatske djelatnosti je jedan od bitnih principa utvrđenih u Statutu Advokatske komore.

Čuvanje nezavisnosti advokature jedno je od temeljnih opredjeljenja koje prožima Kodeks advokatske etike u cjelini.

Šaljući pamflet kojim neistinito i neosnovano kriminalizira Advokatsku komoru FBiH, poziva na međunacionalne i regionalne konflikte u advokaturi na adrese institucija i ličnosti od kojih većina nema bilo kakve kompetencije u domenu advokatske organizacije i djelatnosti, advokat Mirsad Sipović je postupio protivno interesima advokature, kao nezavisne, profesionalne djelatnosti.

Obraćanje političkim institucijama i političkim ličnostima, upućujući im netačne informacije o navodnom kriminalnom djelovanju Advokatske komore FBiH, o nacionalnoj ugroženosti i o regionalnoj neravnopravnosti, advokat Mirsad Sipović poziva na političku intervenciju prema Advokatskoj komori, što za posljedicu može imati ograničavanje, pa čak i potpuni gubitak samostalnosti i nezavisnosti advokatske organizacije i advokatske djelatnosti.

Smatraju da takvo postupanje dovodi u pitanje dostojnost osobe koja to čini da bude advokat i član advokatske organizacije.

4. Konstatiraju da zbog njegovog kontinuiranog destruktivnog djelovanja, a naročito zbog povrede ugleda advokature, koju je nanio svojim pamfletom upućenim na preko 40 adresa domaćih, stranih i međunarodnih institucija i ličnosti, advokat Mirsad Sipović nije dostojan dužnosti predsjednika ili bilo koje druge funkcije u organima Regionalne komore i Advokatske komore FBiH.

Pozivaju članove Regionalne advokatske komore Sarajevo da uskrate bilo kakvu podršku kandidaturi advokata Mirsada Sipovića, jer povjerenje ne treba ukazati kandidatu koji kontinuirano, otvoreno, i grubo narušava ugled advokature i djeluje protiv principa i interesa advokatske organizacije i advokatske djelatnosti, isključivo sa ciljem da ostvari svoju ličnu ambiciju, odnosno da pod svaku cijenu postane predsjednik Regionalne advokatske komore Sarajevo i Predsjednik Advokatske komore FBiH.

The post Advokatska komora: Potpuno su neosnovane, neistinite i zlonamjerne tvrdnje advokata Mirsada Sipovića appeared first on Kameleon M&M.

O autoru: A Aničić

Pročitaj više

Banke u BiH nastavile s blagim pooštravanjem kreditnih standarda

Centralna banka Bosne i Hercegovine provela je anketu o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH. Rezultati ...

Zlatni Partneri

made in bih zlatni

Partneri

made in bih sponzori

Medijski Partneri

made in bih mediji