Warning: fopen(/tmp/custom-zuMfGx.tmp): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/budipono/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 139

Warning: unlink(/tmp/custom-zuMfGx.tmp): No such file or directory in /home/budipono/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 142
Berina Filipović-Kulenović: Izazov nuditi sofisticiranu praksu Beča u Sarajevu // Budi Ponosan "Made in BiH"
Home / Vijesti / Berina Filipović-Kulenović: Izazov nuditi sofisticiranu praksu Beča u Sarajevu

Berina Filipović-Kulenović: Izazov nuditi sofisticiranu praksu Beča u Sarajevu

Grad Beč kroz međunarodnu saradnju u dijalogu gradova, koristeći savremene tehnike kominiciranja, uspješno promovira dobre prakse za izvanredan kvalitet življenja u glavnom gradu Austrije, kaže u razgovoru za Fenu direktorica Eurocomm-PR Ured Grada Beča u Sarajevu Berina Filipović- Kulenović.

Razgovarala:Bisera Džidić

Bečko Gradsko vijeće ovlastilo je Eurocomm-PR, preduzeće Bečkog holdinga, da zastupa komunikaciju sa inostranstvom u ime bečke gradske uprave.  Kroz društvene vrijednosti, održivost, pametno uređenje grada i javne usluge  promovira dobre prakse grada Beča.

U tom kontekstu je sredinom protekle sedmice u Sarajevu održana Bečka večer koju su organizovali trgovinski odjel Austrijske ambasade u BiH i Eurocomm- PR ured Grada Beča u Sarajevu.

-Uloga gradova, proizišla iz činjenice da većina svjetskog stanovništva već živi u gradovima se na globalnoj sceni drastično mijenja odnosno gradovi imaju sve veću i važniju ulogu u osiguranju kvalitetnog življenja.  Globalizacija potpomognuta savremenim tehnikama komuniciranja je rezultirala zbližavanju gradova i regija iz čega je proizišlo da je  i sama međunarodna saradnja na lokalnom nivou postala bitna te se kao takva treba i promovirati- kaže sagovornica.

Bečka gradska uprava je prije 25 godina krenula u smijeru savremenije saradnje među gradovima iz susjednih zemalja u oblastima koje su vremenom objedinjene u strategije razvoja za pametne gradove a realizator tih aktivnosti je upravo preduzeće Bečkog holdinga, Eurocomm-PR.

-Drugim riječima Eurocomm-PR je realizator  dijaloga između gradskih uprava. U našem slučaju se radi o komunikaciji s Gradom i Kantonom Sarajevo a kroz komunikaciju s našim partnerima zastupamo osnovne nadležnosti Grada Beča iz djelokruga ekologija, društvene vrijednosti, održivost, pametno uređenje grada i javne usluge, a što su preduslovi za izvanredan kvalitet življenja u gradu- kaže Berina Filipović-Kulenović.

Pojašnjavajući ciljeve i dostignuti nivo komunikacije među gradovima direktorica Ureda Grada Beča u Sarajevu kaže da na taj način manje razvijeni gradovi dobijaju informacije o dobrim praksama, kvalitetnom rješavanju svih problema.

– Intenzivno naseljavanje gradova, njihovo naglo širenje i razvijanje kao rezultat globalnih društveno- ekonomskih promjena osiguralo je da se međunarodna saradnja, klasična diplomatija a posebno tzv. Javna diplomatija 20. stoljeća mijenjala u korak s tredovima koji su u doprinjeli podoljšanju kvaliteta življenja. Primjenom savremenih tehnologija komuniciranja a posebno društvenih mreža brzo i efikasno informisanje javnosti ima za rezultat kvalitetno pozicioniranje na ciljnim tržištima. Pogodnosti savremenog življenja uticali su i na komunikaciju među gradovima te proizvele široku lepezu instrumenata za pozicioniranje. Napredne sredine poput Beča ih svakodnevno koriste. Odnosno nivo komunikacije određuje tehnološki razvoj a s komunikacijom naprednih, i manje napredne sredine i gradovi dobijaju informacije o dobrim praksama, kvalitetnim rješavanjima svih problema koji proizilaze iz razvoja gradova – kaže Berina Filipović-Kulenović.

Gradovi svakodnevno dobivaju na većem značaju, a njihova uloga se proteže od obezbjeđenja svega onog što proizvodi da grad postaje aktraktivan kao destinacija za turiste ili grda u kojem ljudi žele  živjeti.

-Kad grad i njegove prakse želite što bolje pozicionirati npr. na listi najpoželjnijih gradova onda se načini realizacije pozicioniranja prilagođava trendovima kvalitetnog življenja. Tu se čak i međunarodna saradnja mijenja u korist i za potrebe lokalnih zajednica. Tad na scenu nastupa javna interaktivna diplomatija koja od sredine prošlog stoljeća ima za fokus direktnu komunikaciju i medijsko informisanje o aktivnostima pojedinaca, vladinih organizacija i samih vlada a u našem slučaju gradske uprave Grada Beča – pojašnjava sagovornica.

Da bi se održavala prisutnost Beča na ciljnim tržištima Eurocomm-PR  se  u kontinuitet i svakodnevno prilagođava trendovima globalnog informisanja i komuniciranja.

– Bosanskoherecegovačku javnost se o najnovijim aktivnostima Grada Beča informiše dnevno putem domaćih, kako printanih tako i elektronskih, medija. Preko medija indirektno informišemo a putem svojih društvenih mreža javnost informišemo direktno i na taj način iniciramo komunikaciju odnosno daljnje prenošenje informacija.Kad se desi da je informacija proizvela komunikaciju na određenu temu nudimo detaljniju razmjenu znanja i iskustava u vidu stručnih skupova, know-how radionica, panel diskusija a isto tako iniciramo informisanje  putem manifestacija kao što su nedavno organizovani „Dana Beča u Zagrebu“ ili  Bečkih večeri kao što je ova čijim povodom i razgovaramo. S obzirom da su za komunikaciju potrebne najmanje dvije strane dajemo značaja našim partnerima te nudimo odgovore na njihova pitanja odnosno Bečkim iskustvima zajedno prevazilazimo nedoumice ili probleme. Takav jedan odgovor na  inicijativu iz Sarajevske gradske uprave je prije neki dan rezultirao posjetom gradonačelnika Sarajeva Bečkom gradonačelniku – pojašnjava direktorica Ureda Grada Beča u Sarajevu.

Uobičajeno u ovo decembarsko vrijeme je da se definiraju planovi za narednu godinu

– Vrlo je izvjesno da ćemo se mi kao ured Grada Beča u Sarajevu u sljedeće četiri godine baviti održavanjem dosadašnjeg nivoa informisanja i komuniciranja koji u svakom slučaju treba doprinjeti kvalitetu življenja i biti prilagođen našim domaćih aktuelnim temama. Pozitivna iskustva Grada Beča iz domena pametnih gradova ili konktertno pametnog planiranja razvoja gradova su i nužno potrebna i primjenljiva i s njima se nivo znanja naših stručnjaka drži na nivou razvijenih sredina. Bez obzira što se iskustva Grada Beča radi domaće infrastrukture ne mogu u potpunosti primjeniti nužno je dnevno razmjenjivati informacije i inicirati komunikaciju – kaže Berina Filipović-Kulenović.

Rezimirajući koncept rada Ureda kojim rukovodi saogovornica pojašnjava šta znači nuditi svjetski razvijeni Beč u sarajevskim prilikama.

-Moj posao je da na tržištu nudim Beč kao nama svima poznat brend. Gledano s aspekta marketinga treba da znam ko mi je ciljna grupa kojoj mogu ponuditi naš proizvod. S obzirom da je biro u Sarajevu prisutan od 1996. godine razmjena informacija se odvija po već ustaljenoj dinamici. Održavanje komunikacije dva grada zahtjeva određena znanja o oba grada u mom slučaju Sarajeva i Beča. Nuditi Beč u sarajevskim prilikama povlači za sobom i izazov i satsfakciju. Nije lako sofisticiranu i razvijenu sredinu poput Beča nuditi kao izvor dobrih praksi u sredini poput naše i umijeće je to uraditi na način da vam sagovornik postane partner u razmjeni iskustava. To je pravi izazov.

Neophodna je potpuna posvećenost i kvalitetna vještina prenošenja informacija. Tada na scenu nastupaju lično umijeće i sposobnosti komuniciranja usklađene s vještinama koju određuje javna interaktivna diplomatija. Prisutna je i doza iskušenja i želje s moje strane da se nekompaktibilnosti izazvane različitim kulturnim i istorijskim razvojem Beča i Sarajeva što lakše prevaziđu. Radni dan mi je dinamičan i nadasve  interesantan – kaže na kraju intervjua za Fenu direktorica Eurocomm-PR Ured Grada Beča  u Sarajevu Berina Filipović- Kulenović.

The post Berina Filipović-Kulenović: Izazov nuditi sofisticiranu praksu Beča u Sarajevu appeared first on Kameleon M&M.

O autoru: A Aničić

Pročitaj više

Trgovački lanac Bingo ponovo povećava plate svojim zaposlenicima

Da radna snaga postaje imperativ velikog broja kompanija pokazuju izazovi kroz koje prolazi Bosna i ...

Zlatni Partneri

made in bih zlatni

Partneri

made in bih sponzori

Medijski Partneri

made in bih mediji