Home / Vijesti / Kupili ste stan na kredit? Ostvarite više stotina KM povrata poreza

Kupili ste stan na kredit? Ostvarite više stotina KM povrata poreza

Nešto više od mjesec i pol dana ostalo je do krajnjeg roka za podnošenje prijave poreza na dohodak u Federaciji BiH. Kako navode na službenoj stranici Porezne uprave Federacije BiH, i ove godine rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak kao i za prijavu poreza na dobit je 1. aprila 2019.

Iako mogućnost povrata poreza u ovom bh. entitetu postoji već godinama, velik broj stanovnika ne zna za tu mogućnost, kao ni za moguće kazne ako se ne podnesu navedeni obrasci u datom roku, piše Večernji list BiH. Kako su ranije objasnili iz Porezne uprave Federacije BiH, iznos povrata poreza ovisi o primanjima onoga ko podnosi prijavu. Može se raditi i o više stotina KM. Kako stoji na službenoj stranici Porezne uprave FBiH, godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba – rezident FBiH (za dohodak ostvaren u Federaciji i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije) ako je ostvario dohodak iz dvaju ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dvaju ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva; dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, prometne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

U istoj informaciji dalje se navodi da pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit. Primjerice, ako je osoba platila 5000 KM kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 KM.

Kad je riječ o povratu poreza na osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti FBiH, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području FBiH, račune ljekarni kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

“Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo financija županije, na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika, vrši povrat iznosa utvrđenoga ovim rješenjem na tekući račun obveznika poreza u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave”, objasnili su iz Porezne uprave FBiH.

Tuzlanski.ba

The post Kupili ste stan na kredit? Ostvarite više stotina KM povrata poreza appeared first on Kameleon M&M.

O autoru: A Aničić

Pročitaj više

Znate li zašto naučnici nastoje da trajno ELIMINIRAJU SAGORIJEVANJE iz svakodnevnog života?

Sagorijevanje je veoma opasan proces koji je štetan za zdravlje, bilo da se radi o ...

Zlatni Partneri

made in bih zlatni

Partneri

made in bih sponzori

Medijski Partneri

made in bih mediji