Home / Vijesti / Odobrena lokacija za gradnju centra za upravljanje otpadom u Brčkom

Odobrena lokacija za gradnju centra za upravljanje otpadom u Brčkom

Vlada Brčko distrikta usvojila je jučer zaključak kojim se brčanskoj Skupštini predlaže donošenje odluke o prihvatanju lokacije Kladje u mjesnoj zajednici Donji Rahić, kao konačne za izgradnju centra za upravljanje otpadom.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove u Vladi Brčko distrikta Zoran Bulatović izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da je konačno postignuta saglasnost za odabir lokacije za izgradnju centra za upravljanjem otpadom i što će negativni uticaj na životnu sredinu biti sveden na najmanju moguću mjeru.

On je pojasnio da bi taj centar isključivao sanitarnu deponiju i da bi bio klasični centar za upravljanje otpadom gdje bi se komunalni miješani otpad odvajao na frakcije koje bi se kasnije koristile za reciklažu i kao gorivo za različite objekte – cementare, termoelektrane i slično.

“Organski dio bi se prerađivao u kompost, odnosno zemlju za potrebe staklenika i plastenika s ciljem da se negativni uticaj na životnu sredinu svede na najmanju mjeru”, rekao je Bulatović.

On je naveo da se sadašnja deponija nalazi 50 metara od rijeke Save i dva kilometra vazdušne linije od centra grada, te da je ovaj problem odavno trebalo da bude riješen.

Bulatović kaže da sada slijedi prelazni period i privremeno rješenje za deponovanje otpada u Brčkom, te postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za usluge privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta na neku od regionalnih lokacija ili deponija van distrikta.

Usvojenim zaključkom odobreno je Odjeljenju za komunalne poslove da sredstva koja su već izdvojena u budžetu za 2018. godinu iskoristi za nabavku mobilne pretovarne stanice sa presom za otpad, specijalnog vozila, posebnih kontejnera i drugih neophodnih tehničkih uređaja koji će biti stavljeni na raspolaganje preduzeću “Komunalno Brčko”.

Lokacija je predložena na osnovu studije ovlaštene institucije “Dvokutpro” Sarajevo i Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta za period 2016–2026. godina.

The post Odobrena lokacija za gradnju centra za upravljanje otpadom u Brčkom appeared first on Kameleon M&M.

O autoru: A Aničić

Pročitaj više

Banke u BiH nastavile s blagim pooštravanjem kreditnih standarda

Centralna banka Bosne i Hercegovine provela je anketu o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH. Rezultati ...

Zlatni Partneri

made in bih zlatni

Partneri

made in bih sponzori

Medijski Partneri

made in bih mediji