Home / Usluge / Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla

Djelatnost kompanije

kopex1

Osnovna djelatnost preduzeća DD Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla je prijevoz putnika koji se obavlja na gradskim, općinskim i kantonalnim linijama. Kompanija obavlja prijevoz redovnog, vanrednog i ugovorenog karaktera, te pruža i stanične usluge.

Prodaja pojedinačnih i mjesečnih karata vrši se neposredno u vozilima kao i na biletarnicama, dok se preko posebne službe preduzeća vrši prodaja samo mjesečnih karata, ali na više lokacija.

Osnovni fokus našeg djelovanja je bio i ostao isti, a to su aktivnosti u poboljšanju usluge prijevoza sa svih aspekata: sigurnost, udobnost, cijena, ljubaznost, dostupnost, tačnost.

Misija preduzeća se ogleda u visoko kvalitetnoj usluzi javnog prijevoza putnika, uz dugoročno zadovoljenje principa likvidnosti i rentabilnosti.

Nastanak i razvoj

Gradski i prigradski saobraćaj  Tuzla osnovan je 1957. godine kada je saobraćao sa dva autobusa marke RENO i DAF i osam uposlenika. Sjedište preduzeća bilo je na lokaciji pod Slanom Banjom. Prva autobuska linija bila je otvorena na relaciji Solana-Brčanska Malta, a autobus je saobraćao od Solane pored Skvera i zgrade Općine preko Korza, zgrade MUP-a, hotela Bristol do Brčanske Malte i obratno.

Prve autobuse krasio je grb grada Tuzle.
Godine koje slijede koristili smo za stalno usavršavanje naših usluga, ali i osoblja.
Već 1960. godine Tuzla je bila povezana sa svim okolnim općinama. Iste godine fabrika “Solana” Tuzla kupila je za Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla dva autobusa marke FAP.

Narednih godina, kako je tekao razvoj preduzeća, nabavljeno je 25 polovnih dvospratnih autobusa iz Engleske koji su bili u upotrebi sve do 1970. godine. Prve mjesečne karte uvedene su 1967. godine s ciljem jeftinijeg pojedinačnog prijevoza za građane Tuzle. Već 1972. godine Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla imao je 80 autobusa i 270 zaposlenika. Iste godine izvršena je integracija preduzeća koja su se bavila saobraćajnom djelatnošću na području općine Tuzla tako da su formirana tri OOUR-a i to: putnički saobraćaj, teretni saobraćaj i održavanje autobusa i teretnih vozila.

1975. godine preduzeće postaje bogatije za još osam zglobnih vozila koji su se popularno zvali “harmonika”. Te godine Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla imao je 27 linija i 114 autobusa. U ovom periodu realizovana je ideja za postavljanje prvih nadstrešnica na autobuskim stajalištima, te je tako sam grad Tuzla dobio na kvaliteti svog izgleda, ali i poboljšanju usluga u prijevozu.
Početkom 80-tih godina preduzeće je radilo na udruženju jedinica udruženog rada na području drugih općina: Živinice, Kalesija, Srebrenik. Prigradska autobuska stanica na lokaciji Pinge pod Slanom Banjom također je izgrađena u istom periodu.

Vizija preduzeća

Postati vodeća firma u oblasti javnog prijevoza na području tuzlanskog kantona. Svoju lidersku poziciju zaslužiti primarnom orijentacijom ka korisniku, uz obnovljen vozni park, pouzdanost, sigurnost i prihvatljive cijene, posebno za ciljne grupe kao što su ustudenti i đaci.

Misija preduzeća

Uspostaviti siguran, pouzdan i efektan javni prijevoz za što veći broj građana Tuzlanskog kantona, uz optimalizaciju i prilagođavanje Društva i naših materijalnih i ljudskih resursa trenutnom stanju na tržištu.

O autoru: A Aničić

Zlatni Partneri

made in bih zlatni

Partneri

made in bih sponzori

Medijski Partneri

made in bih mediji