Home / Usluge / Litvatrans Banovići | sa Vama od 1946 godine!

Litvatrans Banovići | sa Vama od 1946 godine!

Litva-31

Nastanak i razvoj

Preduzeće za prijevoz putnika D.D. Litvatrans Banovići počinje svoj razvoj 1946. godine, onog trenutka kada počinje razvoj Rudnika mrkog uglja “Tito” Banovići u čijem sastavu se nalazilo nekoliko kamiona iz ratnog perioda i svega desetak zaposlenih na tim kamionima. U to vrijeme kamioni su služili za prijevoz malog broja putnika na posao, dok se unutrašnji transport u okviru Rudnika vršio industrijskom željeznicom. Razvoj i širenje Rudnika mrkog uglja “Tito” Banovići uzrokovao je realnu potrebu za povećanjem prijevozničkih kapaciteta, te tako 1950. godine dolazi do formiranja posebnog pogona, kada se uvode autobusi za prijevoz radnika.

litvatrans

Od samog nastanka pa sve do danas firma Litvatrans Banovići prošla je kroz niz vlasničkih transformacija, a sve u cilju napredovanja i usavršavanja firme. Tako u periodu od 1989. godine do početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu LITVATRANS nastavlja svoj dinamičan i nezaustavljiv razvoj, svakodnevno dolazi do povećanja prijevoznih kapaciteta i proširenja voznog parka, te je tako LITVATRANS krajem 1991. godine raspolagao sa 105 autobusa i imao oko 300 zaposlenih radnika. U ovom periodu dolazi i do otvaranja novih linija prema Sarajevu, Beogradu, Zavidovićima, Olovu kao i širenja dijelovanja na općine Lukavac i Kalesija.

Tokom agresija na BiH u periodu od 1992-1995 godine LITVATRANS je pretrpio ogromne štete koje su procijenjene na preko 2 miliona KM. I pored tih velikih oštećenja LITVATRANS nikada nije prekidao svoj rad i u datim okolnostima vršio je prijevoz putnika na podrućju cijele Bosne i Hercegovine. Nakon završetka agresije na BiH, LITVATRANS Banovići svu svoju snagu usmjerava na osposobljavanje voznog parka, kako bi svojim prijevoznim kapacitetima uspješno odgovorio na zadržavanje postojećeg reda vožnje.

Od augusta 2002. godine pa sve do danas LITVATRANS posluje kao D.D.LITVATRANS Banovići. Danas D.D. LITVATRANS u svom voznom parku posjeduje 87 autobusa koji zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske tehničko-eksploatacione standarde. Autobusi su najpoznatijih svjetskih proizviđača (Neoplan, Mercedes, MAN, Steyler). Mreža autobusnih linija danas se sastoji od ukupno 442 polazaka/povrataka od čega 16 federalnih, 139 kantonalnih i 280 općinskih autobusnih linija. U našem vlasništvu nalaze se auto-baze u Banovićima i Živinicama kao i autobusna stanica u Banovićima koja je počela sa radom davne 1983. godine.

Vozni park Litvatransa danas broji 87 registrovanih autobusa, a ukupan broj zaposlenih radnika je 201 osoba.

Prodajna mjesta

 
  • Tuzla
  • Banovići
  • Živinice
Tab 1 |Poslovnica LITVATRANS Tuzla
Adresa: Albina Herljevića br. 11
Telefon: +387 35 282 627

Poslovnica LITVATRANS Banovići
Adresa: Alije Izetbegovića br. 37
Telefon: 387 35 876 830
Poslovnica LITVATRANS Živinice
Adresa: Ulica Oslobođenja br. 90
Telefon: +387 35 775 760

O autoru: A Aničić

Zlatni Partneri

made in bih zlatni

Partneri

made in bih sponzori

Medijski Partneri

made in bih mediji